Kopiowanie i retransmitowane obrazu z kamery zabronione. Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Operator portalu APKDEVELOPER nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw związanych z treściami prezentowanymi w obrazie kamery, jak również naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.